Veelgestelde vragen

De aanpassingen van de tweede druk ten opzichte van de eerste druk kunnen worden gedownload vanaf de website. Deze staan onder het kopje downloads onderaan elke pagina.

De ondersteunende klankgebaren zijn afgeleid van de letterliedjes. We hebben bij de ontwikkeling van het programma diverse klankgebaren uitgeprobeerd en de meest effectieve gebruikt. Bij het gebruik van ondersteunende klankgebaren is het aan te raden aan te sluiten bij de gebaren die kinderen op school leren. Dit voorkomt verwarring.

Het programma is gemaakt met een specifieke opbouw in moeilijkheidsgraad die de ontwikkeling van beginnende geletterdheid volgt. Het is daarom aan te raden om deze opbouw aan te houden. De effectiviteit van de oefeningen wordt hiermee vergroot. Wanneer individueel met kinderen wordt gewerkt kan je hier uiteraard flexibeler mee omgaan.

In het programma worden de letters multisensorieel aangeboden. Daarnaast komen de aangeboden letters in de oefeningen veelvuldig terug. Hierdoor worden de letters beter geautomatiseerd. Het is daarom raadzaam de volgorde van de letters in het programma aan te houden.

Bij de keuze van de letters is uitgegaan van de frequentie van voorkomen in de Nederlandse taal. De /e/ is daarop een uitzondering, omdat deze niet klankzuiver is.

Het multisensoriële aanbod van letters heeft een positief effect op de automatisering. Je kunt hierbij gebruik maken van het boek Wijsjes met letters, waarin de letterliedjes van alle letters staan. We bevelen aan om de methodiek van de voorschotbenadering te gebruiken. Deze staat beschreven in het protocol Preventie van leesproblemen groep 1 en 2 (Expertisecentrum Nederlands, 2017)

Ja, afhankelijk van de leermogelijkheden en het leertempo van de kinderen kan het tijdspad van het programma verlengd worden. Wij adviseren om wel de aangegeven volgorde aan te houden.

De melodie van de letterliedjes is voor alle letters hetzelfde. Dit zorgt ervoor dat kinderen hun aandacht kunnen richten op de inhoud van het liedje. Ouders kunnen de melodie terugluisteren op deze website. De link staat onderaan bij de informatie over het programma.

Ja, de melodie is voor alle letterliedjes hetzelfde. De link naar een aantal letterliedjes, waaronder een karaokeversie, is te vinden onderaan de informatiepagina over het boek. De uitleg over de verschillende klankfamilies staat ook voorin het boek beschreven. Tevens is de bladmuziek achter in het boek te vinden.

De letterliedjes zijn een prima manier om de nieuw aan te leren letter te introduceren. Tijdens het zingen wordt bijgewezen, waarbij de aanvankelijke leeshandeling wordt voorgedaan. De rijmwoorden staan onderstreept en laten zien dat vorm en klank van woorden deels overeen kunnen komen. Het herkennen en omcirkelen van de doelklank in het liedje is eveneens een activiteit tijdens de identificatiefase van de voorschotbenadering.

Het gebruik van ondersteunende klankgebaren wordt aanbevolen vanwege het multisensoriële karakter. Het is belangrijk om hierbij aan te sluiten bij de gebaren die op school gebruikt worden. Mochten er nog geen klankgebaren gebruikt worden, dan zijn hiervoor op de website www.onderwijsgek.nl filmpjes te vinden van klankgebaren.

Het spel is een opzichzelfstaand product. Het is dus niet noodzakelijk dat eerst het programma doorlopen wordt. Wanneer bepaalde vaardigheden na het doorlopen van het programma nog lastig blijven, is het spel wel een goede en speelse manier om deze vaardigheden extra in te oefenen. Kinderen die het programma al doorlopen hebben zullen de symbolen op de spelkaarten herkennen (Lisa Langzaam, Kareltje Klank en Loek Lapper de Letterhapper).

Ja, met behulp van de opdrachtkaartjes kunnen de deelvaardigheden geoefend worden. Het gebruik van de spelborden is hiervoor niet noodzakelijk. Het verhoogt echter wel het spelplezier en de variatie in oefening. Het spelmateriaal kan heel flexibel ingezet worden in de begeleiding van beginnende geletterdheid.

Het doel van de persoonlijke scorekaart is het zichtbaar maken van de vorderingen van kind op de verschillende vaardigheden. Het werkt motiverend voor het leerproces. Wanneer alle rondjes van een kleur op de persoonlijke scorekaart zijn gekleurd is dit onderdeel ‘behaald’. Is de scorekaart vol (of een vooraf afgesproken deel ervan) dan krijgt het kind het diploma. Een voorbeeld van de scorekaart en het diploma zitten bij het spel. Ze zijn tevens te downloaden vanaf deze website.

Per abuis staan op de scorekaart in de speldoos bij het onderdeel rijmt het? (rood) deels uiltjes afgebeeld. Bij dit onderdeel hoort echter geen uilversie, maar 14 rode spelkaarten. De juiste scorekaart is te downloaden vanaf de website bij het onderdeel downloads.