Programma

Een steuntje in de rug met klanken en letters

Geef kinderen een steuntje in de rug met klanken en letters als aanvulling op het klassikale programma. Spelenderwijs bekend raken met de functie van klanken en letters, waardoor de overgang van groep 2 naar groep 3 (en dus het aanvankelijk leesproces) vereenvoudigd wordt; dat is het doel van het programma ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’.
Doordat de kinderen ervaring opdoen met activiteiten rond geletterdheid groeit het zelfvertrouwen, de motivatie en wordt de kans op een succesvolle leesstart vergroot.

Wat houdt het programma in?

‘Een steuntje in de rug met klanken en letters maakt kinderen spelenderwijs bekend met de functie van klanken en letters.
Het programma kan gebruikt worden in de onderbouw van het basisonderwijs (regulier en speciaal), de logopedische werksetting (preventief en curatief), RT-praktijken en schoolbegeleidingsdiensten.
Er kan mee gewerkt worden in kleine groepjes (max. 6 kinderen), maar het kan ook prima binnen een individuele logopedische behandeling ingezet worden.
De ouders van de deelnemende kinderen worden actief bij de uitvoering van het programma betrokken. Hierdoor wordt het effect van de interventie groter.

Steeds meer wordt het belang ingezien van het vroegtijdig aanbieden van activiteiten rondom beginnende geletterdheid. In de kleuterperiode is het essentieel om kinderen stap voor stap in contact te brengen met onze geletterde wereld. Het Protocol Preventie van Leesproblemen – groep 1 en 2 adviseert dan ook om kleuters die achterblijven in hun taalontwikkeling (waaronder beginnende geletterdheid) vroegtijdig te signaleren en effectief en spelenderwijs te begeleiden. In het protocol wordt het programma ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’ aanbevolen om kinderen preventief te ondersteunen.
Doordat kinderen positieve ervaringen opdoen met activiteiten rondom geletterdheid groeit het zelfvertrouwen, de motivatie en wordt de kans op een succesvolle leesstart vergroot.

De belangrijkste kenmerken

 • Een kant en klaar programma met bijbehorend spelmateriaal voor (risico)leerlingen van groep 2 waarin foneembewustzijn en letterkennis centraal staan. Geen uitzoekwerk, u kunt direct aan de slag!
 • Helder uitgewerkt oefenprogramma voor de praktijk/school met oefeningen voor thuis. 
 • 10 letterliedjes (op USB-stick) vormen de rode draad in het programma en geven het samen met de lettertekeningen en klankgebaren een multisensoriëel karakter.
 • Werken in kleine groepjes of individueel.
 • De uitvoering van het programma gebeurt in samenwerking met de ouders. Herhaling van de oefeningen in de thuissituatie vergroot de effectiviteit van dit programma.
 • Spelenderwijs oefenen met uitdagende materialen toegespitst op de belevingswereld van kleuters.
 • Het programma sluit aan bij de tussendoelen beginnende geletterdheid en het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2.
 • Met het volgrooster wordt de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn en de letterkennis systematisch vastgelegd.  

Details

 • Prijs: € 260,-
 • Materiaal: Een ringband met daarin een ca. 200 pagina’s tellend programma voor de praktijk/school en voor thuis.
 • Extra Materiaal: USB-stick met 10 letterliedjes behorende bij het programma.
 • Spelmaterialen: lottospel, memoriespel, ‘plaatje praatje, letterkaartjes, woordkaartjes, beeldverhaaltje en drie vingerpoppetjes. 
 • Uitvoering: De spelmaterialen en kaartjes zijn praktisch samengevoegd in twee kunststof doosjes die in elkaar passen.