Recensies

Dag Danielle en Christel,

Na een aanloop voor de voorjaarsvakantie met informeren van leerkrachten/ouders en inventariseren van de behoefte onder groep 2 leerlingen ben ik vandaag “los”gegaan met de eerste groepsles. De kinderen zijn heel enthousiast en ik vind het leuk om te doen. Maar liefst 11 van de 14 scholen in Ommen hebben groepjes  aangemeld. Op een school draai ik zelfs twee groepjes. Het moment na de Cito is ideaal. Er doen ook kinderen mee waarvan nog niet zeker is of ze doorgaan naar gr.3 (leeftijd). Die hebben een mapje in aangepaste kleur. Al met al, leuk!

Jacqueline Swiebel
logopediste gemeente Ommen

Afgelopen schooljaar heb ik het programma “een steuntje in de rug met klanken en letters” als rt-materiaal gebruikt. Een kleuter uit groep 2 met gehoorproblemen heb ik, met behulp van jullie programma, de letters aangeboden als voorbereiding op groep 3. Ik heb het gecombineerd met de klankgebaren van de methode “Veilig leren lezen” die bij ons op school wordt gebruikt. De handleiding van jullie programma is erg duidelijk en compleet: weinig eigen voorbereiding. De werkbladen voor thuis sluiten er prima op aan. Het losse boek met de tekst en muziek van de liedjes had ik erbij besteld en daar hebben ouders thuis mee gewerkt. Ook zij waren erg te spreken over de opzet van het programma. Kortom: we zijn erg tevreden en komend schooljaar ga ik het weer op de beschreven manier doen, maar dan met een kleuter met ernstige spraaktaalmoeilijkheden. Naast de rt van mij gaat deze kleuter thuis ook aan de slag en ook de juf gaat de letters herhalen in de klas.

Annette van Toll
leerspecialist / plusklas | St. Dominicusschool, Utrecht

Ik ben nu halverwege jullie oefenprogramma en nog steeds enthousiast, net als de kinderen, ouders en leerkrachten. De mapjes worden braaf meegenomen en de thuisopdrachten zelfs met leuke op- en aanmerkingen samen met de ouders gedaan, op een heel enkele uitzondering na. Een leerkracht merkte op dat ze het zo prettig vindt dat de ouders nu ook bewuster meepraten/-denken over de vorderingen van hun kind op dit gebied. Daarbij is het handig dat er in de thuisopdrachten altijd wel een controle-element is in de vorm van een werkopdracht, waardoor je kunt zien of er daadwerkelijk iets gebeurd is thuis. Voor volgend jaar heb ik nog wel een aanpassing in petto. Zo ga ik de groepjes (ik heb er nu wekelijks 11, variërend van 3 tot 7 kinderen) terugbrengen tot een maximum van 4 kinderen per groep. En ik maak een voorblad voor in het plastic mapje met ruimte voor hun naam en stickers. Volgend jaar weer en mijn collega wil dan ook een “doos”  :).

Jacqueline Swiebel
logopediste gemeente Ommen

Het is leuk om geschikt materiaal te hebben om samen met Sterre te oefenen met de “letters”. Het zijn eigenlijk altijd leuke momenten.

Sterre zelf:

vindt het eigenlijk altijd leuk om samen de “letters” te oefenen.

Ouders Sterre

Onze zoon vind het leuk om te oefenen. Gaat nu zelf met de letters aan de gang. Is altijd enthousiast als ik er over begin. Zingt nog steeds het eerste liedje over de i. Ik zie onze zoon vooruit gaan met letters herkennen, past zelf soms trucjes toe zoals n=poortje en i = stok met punt.

Zoon zelf:
Juf is lief. Leuk om te oefenen.

Ouders van zoon
wenst anoniem te blijven

Onze ervaring is dat wij zien dat Mila steeds meer “onbewust” bezig is met letters. Wij zijn blij dat wij Mila hiervoor opgegeven hebben. Hier heeft zij zeker baat bij als ze naar groep drie gaat.

Mila zelf: leuk

Ouders van Mila